CERTYFIKATY

Granit jaki oferujemy naszym klientom, przeszedł badania techniczne w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie (poniżej certyfikaty ITB). Badaniom podlegały wybrane kolory płyt, płytek i parapetów granitowych. Badania prowadzono pod kątem opisu petrograficznego skał, wymiarów, wytrzymałości oraz właściwości fizykomechanicznych. Certyfikaty CE są dokumentami stwierdzającymi wysoką jakość oraz dopuszczającymi granit i łupek do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
SOLIDSTONE

ul. Wrocławska 4
26-600 Radom 
Polska

Zapytaj o bezpłatną wycenę

 663 291 178

solidstone@solidstone.pl

 

                          
 
facebook